NæturFossavatnið 2024


Skilmálar


Skilmálar Fossavatnsgöngunnar

1. Almennar reglur göngunnar
Fossavatnsgangan er almenningsskíðaganga (e.Popular Cross Country Competiton) og er haldin af Fossavatnsgöngunni sem er áhugamannafélag. Notast er við reglur Alþjóða skíðasambandsins (FIS). Keppendur skuldbinda sig með skráingu þessari til að fara eftir keppnisreglum FIS í skíðagöngu og staðfesta jafnframt að vera bæði í nægilega góðu líkamlegu og andlegu ástandi til þess að taka þátt í Fossavatnsgöngunni og að þeir hafi kynnt sér reglur og skilmála göngunnar og symþykki að fara eftir þeim og fylgja leiðbeiningum starfsmanna hennar. Skráning í Fossavatnsgönguna er bindandi. Enginn hluta þátttökugjaldsins fæst endurgreiddur ef skráður einstaklingur getur ekki tekið þátt af einhverjum ástæðu, s.s.vegna veiknda eða meiðsla. Keppndur taka þátt á eigin ábyrgð.
Með því að senda skráningu í Fossavatnsgönguna, afsala keppendur sér öllum rétti til að krefjast skaðabóta frá Fossavatnsgöngunni eða samstarfsaðilum göngunnar vegna meiðsla, veikinda eða slysa sem aðilar gætu orðið fyrir vegna þátttöku í göngunni eða viðburðum hennar

2. Endurgreiðslur
Ef svo óliklega vill til að fella þurfi gönguna niður fyrirfram hefur mótshaldari heimild til að halda eftir allt að 50% af gjaldinu til að mæta kostnaði við mótshaldið.
Ef gangan er færð til á sama degi eða til næsta dags verður þátttökugjaldið ekki endurgreitt.
Ef göngunni er aflýst daginn sem að keppnin á að fara fram vegna veðurs eða af öðrum , force majeur’ aðstæðum, verður þátttökugjaldið ekki endurgreitt.
Ef ákveðið er að halda gönguna á öðrum stað á sama tíma, eða að keppni verði hætt og hún haldin síðar, eða ef hún er flutt á annan stað á öðrum tíma eða hún stytt, verður þátttökugjald ekki endugreitt.
Ferðir, gisting og önnur sambærileg útgjöld verða ekkki endugreitt vegna veikinda keppenda eða ef keppni er aflýst.

3. Myndtaka og persónuvernd.
Í öllum keppnum Fossavatnsgöngunnar eru ljósmyndarar á keppnissvæðinu og í brautum sem og á viðburðum göngunnar. Myndirnar gætu verið notaðar í markaðslegum tilgangi s.s.í auglýsingum og markaðsherferðum.
Við skráningu samþykkir keppandi að myndir og kvikmyndir af viðkomandi úr keppninni eða viðburðum tengdum henni séu settar á heimasíðu göngunnar, samfélagsmiðla og aðra miðla mótshaldara s.s.tímarit, dagblöð og hverskonar útgáfur og markaðsefni, jafnvel af þriðja aðila samkvæmt samningi við gönguna og önnur lög og reglur.
Mótshaldir eða þriðji aðili, á grundvelli samnings, getur hlaðið myndum af keppendum á veraldarvefinn (netið) á formi sem gerir það kleift að leita að keppendum eftir nafni.
Fjölmiðlar og blaðamenn og aðrir aðilar geta líka notað myndir og kvikmyndir Fossavatnsgöngunnar.
Við skráningu veitir keppandi samþykki sitt fyrir því að nafn viðkomandi verði skráð í listum yfir þátttakendur, ráslistum og úrslitum. Þessi gögn eru gerð opinber og aðgengileg á vefnum/netinu í leitarhæfu formi. Þessar listar geta innihaldið upplýsingar um aldur og félag viðkomandi, sem og árangur í göngunni. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnageymslu göngunnar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd.